Translation (D) (GB) (S) (FIN)…

(D)

ich erweitere zu Zeit meine Elektrotechnik-HomePeage auf Englisch , Schwedisch und Finnisch.
Die Übersetzung erfolg nach und nach mit Wörterbuch, Google-Übersetzer und fremder Hilfe. Bitte haben Sie Verständnis dafür, daß nicht alles von Anfang perfekt funktioniert.
Für Verbesserungen und Anregungen, auch für Übersetzungen von Fachausdrücken bin ich Ihnen dankbar.

Mit freundlichen Grüßen

(GB)

I am currently expanding my elektroteknik-HomePeage to English , Swedish and Finnish.
The translation succeeds gradually with dictionary, Google translator and foreign help. Please understand that not everything works perfectly from the beginning.
For improvements and suggestions, also for translations of technical terms, I am grateful.

Best regards

(S)

Jag utökar för närvarande min elektroteknik-HomePeage till engelska , svenska och finska.
Översättningen lyckas gradvis med ordbok, Google översättare och utländsk hjälp. Vänligen förstå att inte allt fungerar perfekt från början.
För förbättringar och förslag, även för översättningar av tekniska termer, är jag tacksam.

hej då

(FIN)

Laajennan tällä hetkellä sähkötekniikan HomePeage-palvelua englanniksi, ruotsiksi ja suomeksi. Käännös tehdään vähitellen sanakirjan, Google-kääntäjän ja ulkopuolisen avun avulla. Ymmärrä, että kaikki ei toimi täydellisesti alusta alkaen. Olen kiitollinen parannuksista ja ehdotuksista, mukaan lukien teknisten termien käännökset.

Parhain terveisin

Martin Schmidt