Translation (D) (FIN) (S) (GB)…

(D) 🇩🇪

ich erweitere zu Zeit meine Elektrotechnik-HomePeage auf Finnisch , Schwedisch und Englisch.
Die Übersetzung erfolg nach und nach mit Wörterbuch, Übersetzer und fremder Hilfe. Bitte haben Sie Verständnis dafür, daß nicht alles von Anfang perfekt funktioniert.
Für Verbesserungen und Anregungen, auch für Übersetzungen von Fachausdrücken bin ich Ihnen dankbar.

Mit freundlichen Grüßen

(FIN) 🇫🇮

Laajennan parhaillaan sähkötekniikan HomePeagea englanniksi , ruotsiksi ja suomeksi.
Käännös tehdään pikkuhiljaa sanakirjan, kääntäjän ja ulkomaalaisen avun avulla. Ymmärräthän, että kaikki ei toimi täydellisesti alusta alkaen.
Olen kiitollinen parannuksista ja ehdotuksista sekä teknisten termien käännöksistä.

Ystävällisin terveisin

(S) 🇸🇪

Jag utökar för närvarande min elektrotekniska HomePeage på engelska, svenska och finska.
Översättningen görs stegvis med hjälp av ordbok, översättare och utländsk hjälp. Du måste ha förståelse för att allt inte fungerar perfekt från början.
För förbättringar och förslag, även för översättningar av tekniska termer, är jag tacksam.

Med vänliga hälsningar

(GB) 🇬🇧

I am currently expanding my electrical engineering HomePeage to English, Swedish and Finnish.
The translation is done bit by bit with dictionary, translator and outside help. Please understand that not everything works perfectly from the beginning.
I am grateful for improvements and suggestions, also for translations of technical terms.

With kind regards

Martin Schmidt